Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej do obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSIWZ
PDFZałącznik nr 1 - formularz ofertowy
PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy
PDFZałącznik nr 3 - oświadczenie
PDFZałącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 


 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ
DOCXZałącznik nr 1_formularz ofertowy
DOCXZałącznik nr 3_oświadczenie
DOCXZałącznik nr 4_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx

 


 

PDFInformacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1 - 3 ustawy Pzp

 


 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja XML