Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2022-03-26 do dnia 2022-06-24.

Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Symbol
Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Po 1158/21
2022-05-25
09:00
Sala 102
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Małgorzata Górecka (spr.)
Izabela Paluszyńska
Robert Talaga
III
III SA/Po 1200/21
2022-05-25
09:00
Sala 102
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Małgorzata Górecka (spr.)
Izabela Paluszyńska
Robert Talaga
III
III SA/Po 1582/21
2022-05-25
09:30
Sala 102
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Małgorzata Górecka
Izabela Paluszyńska (spr.)
Robert Talaga
III
III SA/Po 1351/21
2022-05-25
10:00
Sala 102
6550

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2020
Małgorzata Górecka
Izabela Paluszyńska (spr.)
Robert Talaga
III
III SA/Po 1352/21
2022-05-25
10:00
Sala 102
6550

przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami na rok 2020
Małgorzata Górecka
Izabela Paluszyńska (spr.)
Robert Talaga
III
III SA/Po 1722/21
2022-05-25
11:00
Sala 102
6550

przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2017
Małgorzata Górecka
Izabela Paluszyńska
Robert Talaga (spr.)
III
III SA/Po 167/22
2022-05-25
12:00
Sala 102
6099

odmowa udzielenia promesy zezwolenia za prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Małgorzata Górecka (spr.)
Izabela Paluszyńska
Robert Talaga
I
I SA/Po 879/21
2022-05-25
13:00
Sala 102
6181

ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości
Barbara Rennert (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA

Wersja XML