Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy

Wzory wniosków do pobrania:

Format PDF
PDFWzór wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej (PPPR)
PDFWzór wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej (PPF)
 Format DOCX
DOCXWzór wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (PPPR)
DOCXWzór wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej (PPF)
 


PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych w ramach toczących się przed WSA w Poznaniu postępowań sądowych

Wersja XML