Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa

Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. centrala 61 878 52 00

UWAGA!
Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych dla wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, m.in.

- dla wpłat z tytułu opłat skarbowej

Nowy numer konta:
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


Stary numer konta:
20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

Wersja XML