Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Praktyki studenckie

Wprowadzenie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu umożliwia studentom odbycie bezpłatnych - trwających 2 - 4 tygodni - praktyk, na które delegują studentów uczelnie. Ogólnym celem praktyki jest zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania Sądu, umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Szczegółowe cele praktyk realizowane są w oparciu o program praktyk zaproponowany przez uczelnie. 
Praktyki w Sądzie mogą odbywać studenci po ukończeniu pierwszego roku studiów, których kierunek kształcenia jest zgodny z profilem działalności Sądu.

Dokumenty do pobrania

PDFZasady organizacji praktyk
PDFFormularz zgłoszenia - wzór
PDFSkierowanie do odbycia praktyki - wzór
PDFPorozumienie w sprawie odbywania praktyk - wzór

Wersja XML