Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o działalności WSA w 2008r.

 1. PDFSprawozdanie statystyczne z ruchu i sposobu załatwienia spraw za rok 2008 - Dział 1
 2. PDFZałatwione wyrokiem skargi na akty i czynności ministrów, centralnych organów administracji rządowej i innych naczelnych organów
 3. PDFZałatwione wyrokiem skargi na akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych
 4. PDFZałatwione wyrokiem skargi na akty i czynności terenowych organów administracji rządowej
 5. PDFZałatwione wyrokiem skargi na akty i czynności Izb Skarbowych oraz Inspektorów Urzędów Kontroli Skarbowej
 6. PDFZałatwione wyrokiem skargi na akty i czynności Izb Celnych
 7. PDFZałatwione wyrokiem skargi na akty i czynności innych organów
 8. PDFSkargi na bezczynność organów - Dział 2
 9. PDFInne niż wykazane w dziale 1 i 2 sprawy rozpatrywane na podstawie przepisów Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w tym między innymi dla wpisywania wniosków o przyznanie prawa pomocy składanych przed wpłynięciem skargi
 10. PDFWpływ skarg oraz ich załatwienie w latach 2005-2008 (SA, SAB i SO)
   
Wersja XML