Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych

Zgodnie z art. 139 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.), odpisy wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych udostępniane są do wglądu w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej tut. Sądu - pok. 5, parter.

Dz.U. z 2012 r. poz. 270 tekst jednolity
Zmiany opublikowane w:
Dz. U. z 2012 r. poz. 1101
Dz. U. z 2012 r. poz. 1529
Dz. U. z 2014 r. poz. 543
Dz. U. z 2015 r. poz. 658

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(wybór)

Rozdział 10
Orzeczenia sądowe

Art. 139 § 5. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, podlega niezwłocznemu publicznemu udostępnieniu w sekretariacie sądu, przez okres czternastu dni.

Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
(wybór)

Rozdział II
Biurowość w sprawach sądowych


Oddział 3 
Zakładanie i prowadzenie akt

§ 36.2. Odpis wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym przekazuje się w dniu jego wydania do "Sekretariatu Informacji o Sprawach" w celu publicznego udostępnienia przez okres 14 dni. Po upływie tego terminu odpis wyroku z adnotacją o dacie, w której nastąpił upływ, zwraca się do właściwego wydziału w celu dołączenia do akt sprawy.