Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ELEKTRONICZNA WOKANDA

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2022-04-29 do dnia 2022-07-28.

Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Symbol
Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Po 1407/21
2022-06-28
09:00
Sala 102
6550

odmowa przyznania płatności w ramach systemów wspacia bezpośredniego na rok 2016, po wznowieniu postępowania
Izabela Paluszyńska (spr.)
Piotr Ławrynowicz
Marek Sachajko
III
III SA/Po 1408/21
2022-06-28
09:00
Sala 102
6550

odmowa przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami na rok 2016, po wznowieniu postępowania
Izabela Paluszyńska (spr.)
Piotr Ławrynowicz
Marek Sachajko
III
III SA/Po 147/22
2022-06-28
10:00
Sala 102
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Izabela Paluszyńska
Piotr Ławrynowicz
Marek Sachajko (spr.)
III
III SA/Po 210/22
2022-06-28
10:30
Sala 102
6099

ustalenie ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej
Izabela Paluszyńska
Piotr Ławrynowicz
Marek Sachajko (spr.)
III
III SA/Po 348/22
2022-06-28
11:15
Sala 102
6536

odmowa umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek
Izabela Paluszyńska
Piotr Ławrynowicz (spr.)
Marek Sachajko
III
III SA/Po 1541/21
2022-06-28
11:45
Sala 102
6031

cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami
Izabela Paluszyńska
Piotr Ławrynowicz (spr.)
Marek Sachajko
III
III SA/Po 421/22
2022-06-28
12:15
Sala 102
6036

zatwierdzenie stałej organizacji ruchu drogowego
Izabela Paluszyńska (spr.)
Piotr Ławrynowicz
Marek Sachajko
I
I SA/Po 55/22
2022-06-28
14:00
Sala 102
6110

okreslenie w podatku od towarów i usług nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2009 r.
Waldemar Inerowicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Po 54/22
2022-06-28
14:00
Sala 102
6112

podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r.
Waldemar Inerowicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA


Publikacje rozstrzygnięć wydanych na posiedzeniach niejawnych:

https://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/poznan/


 

Wersja XML