Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ELEKTRONICZNA WOKANDA

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2021-11-29 do dnia 2022-02-27.

Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Symbol
Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
III
III SA/Po 1035/21
2022-01-28
09:00
Sala 102
6031

zatrzymanie prawa jazdy
Mirella Ławniczak (spr.)
Marek Sachajko
Robert Talaga
IV
IV SA/Po 853/21
2022-01-28
09:00
Sala 104
6157

ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Maciej Busz
Tomasz Grossmann (spr.)
Józef Maleszewski
IV
IV SA/Po 855/21
2022-01-28
09:00
Sala 104
6157

ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Maciej Busz
Tomasz Grossmann (spr.)
Józef Maleszewski
III
III SA/Po 782/21
2022-01-28
10:00
Sala 102
6031

Zatrzymanie prawa jazdy
Mirella Ławniczak
Marek Sachajko (spr.)
Robert Talaga
III
III SA/Po 885/21
2022-01-28
11:00
Sala 102
6111

odmowa zwrotu podatku akcyzowego
Mirella Ławniczak
Marek Sachajko
Robert Talaga (spr.)
IV
IV SA/Po 944/21
2022-01-28
11:00
Sala 104
6152

odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Maciej Busz
Tomasz Grossmann (spr.)
Józef Maleszewski
IV
IV SA/Po 921/21
2022-01-28
12:30
Sala 104
6010

umorzenie postępowania
Maciej Busz
Tomasz Grossmann
Józef Maleszewski (spr.)
I
I SA/Po 499/21
2022-01-28
14:30
Sala 102
6110/6560

interpretacja indywidualna w przedmiocie podatku od towarów i usług
Izabela Kucznerowicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA


Publikacje rozstrzygnięć wydanych na posiedzeniach niejawnych:

https://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/poznan/


 

Wersja XML