Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ELEKTRONICZNA WOKANDA

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2021-08-19 do dnia 2021-11-17.

Brak rozpraw dla wybranych kryteriów


Publikacje rozstrzygnięć wydanych na posiedzeniach niejawnych:

https://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/poznan/


 

Wersja XML