Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenie ACA-Europe w sprawie rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę

Zarząd Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union / Association des Conseils d’Etat et des Juridictions Administratives Suprêmes de l’Union européenne) z siedzibą w Brukseli przyjął w dniu 1 marca 2022 r. następujące oświadczenie:

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej

 

Rzym / Bruksela, 1 marzec 2022 r.

Stowarzyszenie ACA-Europe jest głęboko wstrząśnięte inwazją militarną Rosji na Ukrainę. Wojna w Europie jest poważnym problemem dla wszystkich.

Stowarzyszenie ACA-Europe opowiada się za przestrzeganiem zasad państwa prawa jako gwarancji poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w społeczeństwie demokratycznym.

Trwająca inwazja militarna na Ukrainie przypomina nam, że rządy prawa są bezwarunkowo związane z przestrzeganiem prawa międzynarodowego, gwarantującego suwerenność narodową i prawa człowieka.

My, jako Europejskie Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych, potępiamy użycie sił wojskowych i inwazję na Ukrainę, wyrażamy zaniepokojenie łamaniem prawa międzynarodowego oraz praw człowieka i podstawowych wolności, wyrażamy naszą solidarność z Narodem Ukraińskim.

oświadczenie w języku angielskim
oświadczenie w języku francuskim

Wersja XML