Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbędne i zużyte składniki majątku

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

PDFInformacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
PDFZałącznik nr 1 - Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
PDFZałącznik nr 2 - Wzór wniosku o zakup składników majątku


PDFInformacja o przekazanych darowiznach

Wersja XML