Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Naprawa nawierzchni parkingu wewnętrznego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu wraz z wymianą kostki kamiennej 5x5 cm na kostkę o wymiarach 10x10 cm

Strona archiwalna

 

PDFZapytanie ofertowe
DOCZałącznik nr 1_Formularz ofertowy
PDFZałącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia
PDFZałącznik nr 2.1_Przedmiar robót
PDFZałącznik nr 3_Wzór umowy


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wersja XML