Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie usługi w zakresie ochrony i dozoru mienia oraz obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFSIWZ
PDFZałącznik nr 1_Formularz ofertowy
PDFZałącznik nr 2_Wzór umowy
PDFZałącznik nr 3_Oświadczenie
PDFZałącznik nr 4_Wykaz usług
PDFZałącznik nr 5_Wykaz osób
PDFZałącznik nr 6_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
PDFZałącznik nr 7_Oświadczenie
PDFZałącznik nr 8_Wzór zobowiązania


PDFWyjaśnienia treści SIWZ
DOCXZałącznik nr 1_formularz ofertowy
DOCXZałącznik nr 2_wzór umowy
DOCXZałącznik nr 3_oświadczenie
DOCXZałącznik nr 4_wykaz usług
DOCXZałącznik nr 5_wykaz osób
DOCXZałącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
DOCXZałącznik nr 7_oświadczenie
DOCXZałącznik nr 8_wzór_zobowiązania


Wersja XML