Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa gazu ziemnego do obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFSIWZ
PDFZałącznik nr 1_Formularz ofertowy
PDFZałącznik nr 2_Wzór umowy
PDFZałącznik nr 3_Oświadczenie
PDFZałącznik nr 4_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
PDFZałącznik nr 5_Oświadczenie dla Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej

PDF1. Wyjaśnienia treści SIWZ

PDFZmiana treści SIWZ

DOCXZałącznik nr 1_formularz ofertowy
DOCZałącznik nr 2_wzór umowy
DOCXZałącznik nr 3_oświadczenie
DOCXZałącznik nr 4_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
DOCXZałącznik nr 5_oświadczenie dla Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej


PDFInformacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy PZP


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML