Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1. Dostawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Systemu Informacji Prawnej on-line wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na wskazane przez zamawiającego adresy IP

Strona archiwalna

 

PDFZapytanie ofertowe
PDFZałącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
PDFZałącznik nr 2_Formularz ofertowy
PDFZałącznik nr 3_Wzór umowy


PDFWyjaśnienie treści zapytania ofertowego
DOCFormularz ofertowy

Wersja XML