Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała z 13 lutego 2020r.

Zebranie Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zwraca się z apelem do przedstawicieli wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej o zaprzestanie stosowania w debacie i wystąpieniach publicznych dotyczących władzy sądowniczej i sędziów języka nienawiści oraz określeń stygmatyzujących i szkalujących.
Od kilku lat prowadzona jest przeciwko nam kampania mająca na celu wykluczenie nas ze społeczeństwa. To my codziennie wchodzimy na sale rozpraw i wydajemy orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Takie działania uniemożliwiają nam sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w spokoju i powadze, należnym każdemu obywatelowi naszej Ojczyzny.
Przede wszystkim zaś niszczenie autorytetu władzy sądowniczej łamie normę określoną w art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym sądy są obok władzy ustawodawczej i wykonawczej trzecią, równorzędną władzą.
Zebranie sędziów zobowiązuje Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu do opublikowania uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz do przesłania uchwały Forum Współpracy Sędziów.

Wersja XML