Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie usługi w zakresie ochrony i dozoru mienia oraz obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSIWZ
PDFZałącznik nr 1_formularz ofertowy
PDFZałącznik nr 2_wzór umowy
PDFZałącznik nr 3_oświadczenie
PDFZałącznik nr 4_wykaz usług
PDFZałącznik nr 5_wykaz osób
PDFZałącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
PDFZałącznik nr 7_oświadczenie


PDFWyjaśnienia treści SIWZ_13012020
DOCXZałącznik nr 1_formularz ofertowy
DOCXZałącznik nr 3_oświadczenie
DOCXZałącznik nr 4_wykaz usług
DOCXZałącznik nr 5_wykaz osób
DOCXZałącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
DOCXZałącznik nr 7_oświadczenie
DOCXUmowa powierzenia przetwarzania danych osobowych_zał nr 5 do Umowy


PDFInformacja art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy PZP


PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja XML