Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa gazu ziemnego do obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSIWZ
PDFZałącznik nr 1_formularz ofertowy
PDFZałącznik nr 2_wzór umowy
PDFZałącznik nr 3_oświadczenie
PDFZałącznik nr 4_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
PDFZałącznik nr 5_Oświadczenie dla Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej


PDFWyjaśnienia treści SIWZ
PDFZałącznik nr 1_formularz ofertowy_zmiana_20112019


PDFZmiana treści SIWZ

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia_1


PDFZmiana treści SIWZ_1


PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_26112019
PDFZałącznik nr 1_formularz ofertowy_zmiana_26112019
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia


PDFInformacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt.1 - 3 ustawy PZP


PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja XML