Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Systemu Informacji Prawnej on-line wraz z aktualizacjami przez okres 12 miesięcy na wskazane przez zamawiającego adresy IP

Strona archiwalna

 

PDFZapytanie ofertowe
PDFZałącznik nr 1_opis przedmiotu zamówienia
PDFZałącznik nr 2_formularz ofertowy
PDFZałącznik nr 3_wzór umowy


PDFWyjaśnienie treści zapytania ofertowego
DOCZałącznik Nr 2_Formularz ofertowy


PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja XML