Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie usługi w zakresie ochrony i dozoru mienia oraz obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Ratajczaka 10/12 w Poznaniu.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSIWZ
PDFZałącznik nr 1_formularz ofertowy
PDFZałącznik nr 2_Wzór umowy
PDFZałącznik nr 3_oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
PDFZałącznik nr 4_wykaz usług
PDFZałącznik nr 5_wykaz osób
PDFZałącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
PDFZałącznik nr 7_oświadczenie

 


 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ

 


 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

 


 

PDFInformacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy Pzp

 


 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

Wersja XML